Dokumenter

Dokumenter der skal anvendes i forbindelsem med slagtning.

Dokument til lam: Sundhedsdokument skal medbringes i papir form.

Dokument til grise: Fødevarekædeoplysning kan laves elektroninsk eller medbringes i papir form

Dokuemnt til kreaturer: Fødevarekædeoplysning kan laves elektroninsk eller medbringes i papir form

Vores CHR. nummer er 72598.